một thửa đất hình chữ nhật có chu vi 240 mét , bên trong thửa đất người ta làm hồ bơi có diện tích 2016 m2 nên đã chừa lối đi quanh chu vi thửa đất bề

Photo of author

By Josie

một thửa đất hình chữ nhật có chu vi 240 mét , bên trong thửa đất người ta làm hồ bơi có diện tích 2016 m2 nên đã chừa lối đi quanh chu vi thửa đất bề rộng mỗi lối đi là 7 mét. tính kich thước hồ bơi

0 bình luận về “một thửa đất hình chữ nhật có chu vi 240 mét , bên trong thửa đất người ta làm hồ bơi có diện tích 2016 m2 nên đã chừa lối đi quanh chu vi thửa đất bề”

 1. Đáp án:

   Gọi chiều dài và chiều rộng của thửa đất hình chữ nhật  lần lượt là x (m) va y (m)

  Điều kiện : x, y > 0

  Thửa đất có chu vi 240 mét ⇒ x + y = 120 ⇒ x = 120 – y ⇒ xy = (120-y).y = 120y – y²

  Bên trong thửa đất người ta làm hồ bơi có diện tích 2016 m² nên đã chừa lối đi quanh chu vi thửa đất bề rộng mỗi lối đi là 7 mét

  ⇒ (x-14)(y – 14) = 2016

  ⇔ xy – 14x – 14y + 196 = 2016

  ⇔ xy – 14x – 14y = 1820   

  ⇔ 120y – y² – 14x – 14y = 1820

  ⇔ 106y – y² – 14x = 1820

Viết một bình luận