Cho (O), đường kính BC, A thuộc (O). d là tiếp tuyến của O tại A. Các tiếp tuyến của (O) tại B và C cắt d lần lượt tại D và E. Chứng minh: a) góc

By Katherine

Cho (O), đường kính BC, A thuộc (O). d là tiếp tuyến của O tại A. Các tiếp tuyến của (O) tại B và C cắt d lần lượt tại D và E. Chứng minh:
a) góc DOE = 90 độ
b) DE= DB + CE
c) BC là tiếp tuyến của đường tròn

0 bình luận về “Cho (O), đường kính BC, A thuộc (O). d là tiếp tuyến của O tại A. Các tiếp tuyến của (O) tại B và C cắt d lần lượt tại D và E. Chứng minh: a) góc”

 1.  

  Giải thích các bước giải:

  Cho mi

  Sau khi vẽ xong hình:

  Kẻ A->C

  Gọi DO x AB là I

         AC x EO là K

  Xét hình tứ giác AIOK

  => góc BAC vuông tại A

  =>DI ⊥ AB (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

  =>KE ⊥ AC

  => Tứ giác AIOK là hình chữ nhật

  =>góc DOE = 90 độ

  b,

  Ta có:

  DB=DA ( tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

  EC=AE (…)

  Mà DE=DA+AE

  ↔DE=DB + CE

  c,

  Khoan đã câu này có vấn đề chả phải BC là đường kính của đường  tròn (O) à

   

  Trả lời

Viết một bình luận