I)1 khối kim loại hình lập phương cạnh đai 16cm nặng bao nhiêu kg ? biết 1cm3 kim loại đó nặng 5g II)1 khối đá hình lập phương cạnh dài 0,4 m nặng 16

Photo of author

By Katherine

I)1 khối kim loại hình lập phương cạnh đai 16cm nặng bao nhiêu kg ? biết 1cm3 kim loại đó nặng 5g
II)1 khối đá hình lập phương cạnh dài 0,4 m nặng 160kg . Hỏi 1m3 của khối đá đó nặng ? kg ?

0 bình luận về “I)1 khối kim loại hình lập phương cạnh đai 16cm nặng bao nhiêu kg ? biết 1cm3 kim loại đó nặng 5g II)1 khối đá hình lập phương cạnh dài 0,4 m nặng 16”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích khối HLP là

  16 x 16 x 16=4096(cm3)

  Cân nặng của kim loại đó là:

  4096 x 5=20480g=20,48kg

  Đáp số:20,48 kg

  Bài 2

  Thể tích khối đá là

  0,4 x 0,4 x0,4=0,064

  1m3 nặng số kg là:

  160 :0,064=2500(kg)

  Đáp số:2500kg

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

 2.  Thể tích khối HLP là

  16 x 16 x 16=4096(cm3)

  Cân nặng của kim loại đó là:

  4096 x 5=20480g=20,48kg

  Đáp số:20,48 kg

  Bài 2

  Thể tích khối đá là

  0,4 x 0,4 x0,4=0,064

  1m3 nặng số kg là:

  160 :0,064=2500(kg)

  Đáp số:2500kg

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

Viết một bình luận