Hiện tượng ăn mòn kim loại xảy ra ít nhất trong trường hợp nào sau đây? A: Ngâm các đồ dùng bằng kim loại trong nước muối. B: Để các đồ dùng bằng ki

By Natalia

Hiện tượng ăn mòn kim loại xảy ra ít nhất trong trường hợp nào sau đây?
A:
Ngâm các đồ dùng bằng kim loại trong nước muối.
B:
Để các đồ dùng bằng kim loại tại khu vực ẩm ướt
C:
Rửa sạch, lau khô các đồ bằng kim loại sau khi dùng
D:
Ngâm các đồ dùng bằng kim loại vài ngày trong nước rồi mới rửa.
Viết một bình luận