tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của A= x^2-2x+7

By Natalia

tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của A= x^2-2x+7

0 bình luận về “tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của A= x^2-2x+7”

 1. A=x^2-2x+7

    =x^2-2x+4+3

    =(x-2)^2+3

  =>(x-2)^2+3>=0

  Giá trị nhỏ nhất là 0 khi

   x-2=0

   x=2

  Vậy biểu thức nhỏ nhất là 0

  Trả lời
 2. $A = x^2 – 2x + 7$

  $\to  A = (x^2 – 2x + 1) + 6$

  $\to A = (x-1)^2 + 6$

  Ta có:

  $(x-1)^2 \geq 0\quad \forall x$

  $\to (x-1)^2 + 6\geq 6$

  $\to A \geq 6$

  Dấu = xảy ra $\Leftrightarrow x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$

  Vậy $\min A = 6 \Leftrightarrow x  =1$

  $A$ không có giá trị lớn nhất

  Trả lời

Viết một bình luận