Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 72km/h.Tính vận tốc góc và gia tốc hướng tâm tại một điểm trên vành bánh xe,biết bán kính xe là 25cm

Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận ...

Read more

Vẽ đoạn thẳng AB dài 8 cm.Lấy điểm M nằm giữa A và B sao cho AM=6cm Tính độ dài đoạn thẳng MB Vẽ trung điểm I của đoạn thẳng AB.Tính độ dài đoạn thẳ

Vẽ đoạn thẳng AB dài 8 cm.Lấy điểm M nằm ...

Read more

Mong mọi người giúp em với ạ a,$\frac{8^{20}+4^{20}}{4^{25}+64^{5}}$ b,$\frac{45^{10}.5^{10}}{75^{15}}$

Mong mọi người giúp em với ạ a,$\frac{8^{20}+4^{20}}{4^{25}+64^{5}}$ b,$\frac{45^{10}.5^{10}}{75^{15}}$

Read more

Câu 8:(ID 210219) Cho dãy các chất: Fe O ,H O,Cl ,F ,SO , NaCl, NO , NaNO ,CO ,Fe(NO ) ,HC 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 l , số chất trong dãy vừa có tính oxi

Câu 8:(ID 210219) Cho dãy các chất: Fe O ,H ...

Read more

em dự định sẽ làm gì để tham gia vào bản đồng ca của những người đòi hỏi một thế giới không có vũ khí và một cuộc sống hòa bình công bằng

em dự định sẽ làm gì để tham gia vào ...

Read more

Bạn nào đã thi ielts rồi cho mình xin kinh nghiệm và làm thế nòa để luyện đc các kĩ năng còn thiếu vậy ( Cấm trả lời linh tinh nha )

Bạn nào đã thi ielts rồi cho mình xin kinh ...

Read more

1 Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường? A:NaOH, Na, BaO, SO2 . B:K, Na2 O, P2 O5 , SO3 . C:Fe

1 Dãy nào sau đây gồm tất cả các chất ...

Read more

cho mình xin ví dụ vs nhé • I.NEW WORDS: IMPORTANCE OF TECHNOLOGY 1.Have new ideas/ solve -> solution/ find solutions to …/ signals of illness/ e

cho mình xin ví dụ vs nhé • I.NEW WORDS: ...

Read more

tìm các số nguyên n sao cho n-1 là ư của 15

tìm các số nguyên n sao cho n-1 là ư ...

Read more

Vật rơi tự do từ độ cao 45m. Tính thời gian rơi của vật là

Vật rơi tự do từ độ cao 45m. Tính thời ...

Read more