Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính loga⁡b, logca, logcb. Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được.

Photo of author

By Samantha

Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính loga⁡b, logca, logcb.
Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được.

0 bình luận về “Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính loga⁡b, logca, logcb. Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được.”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  logab=(log4)64=3

  logca=(log2)4=2

  logcb=(log2)64=(log2)26=6

  ⇒(loga)b=(logc)a=(logc)b

Viết một bình luận