b 1 . Write sentence using the present continuous . Use short forms if possible . ( Mẫu ) 1 . Dad / windsurfing. Dad’s windsurfing . 2. I / comb

Photo of author

By Adeline

b 1 . Write sentence using the present continuous . Use short forms if possible .
( Mẫu )
1 . Dad / windsurfing.
Dad’s windsurfing .
2. I / comb / my hair.
3 . Scott and Lucy / read comics .
4 . You / play chess .
5 . We / skateboard .
6 . Kate / listen to a CD .
Help me ! 5 câu thui mà ! Xong , đúng thì có câu trả lời hay nhất

0 bình luận về “b 1 . Write sentence using the present continuous . Use short forms if possible . ( Mẫu ) 1 . Dad / windsurfing. Dad’s windsurfing . 2. I / comb”

 1. @Holliwood#:

  1. Dad/windsurfing.
  ⇒ Dad windsurfing.
  2. I / brush / my hair.
  ⇒ I am brushing my hair
  3. Scott and Lucy / read the manga.
  ⇒ Scott and lucy are reading stories
  4. You / play chess.
  ⇒ You are play chess
  5. Us / skateboard.
  ⇒ We are play skis
  6. Kate / listening to a CD.
  ⇒ Kate is listening to a CD

  Dịch:

  1. Bố / lướt ván.
  Bố lướt ván.
  2. Tôi / chải / tóc của tôi.
  Tôi đang chải tóc
  3. Scott và Lucy / đọc manga.
  Scott và lucy đang đọc truyện
  4. Bạn / chơi cờ.
  Bạn đang chơi cờ
  5. chúng tôi / ván trượt.
  Chúng tôi đang chơi ván trượt
  6. Kate / nghe đĩa CD.
  Kate nghe CD

  Bn tham kahro nhé!!!!!!!!!!

  Sai bn thông cảm

 2. 2. I’m combing my hair.

  3. Scott and Lucy are reading comics.

  4. You’re playing chess.

  5. We’re skateboarding.

  6. Kate’s listening to a CD.

Viết một bình luận