Tính diện tích hình thang,biết độ dài đáy là 18cm và 1,2dm; chiều cao là 15cm

Photo of author

By Ivy

Tính diện tích hình thang,biết độ dài đáy là 18cm và 1,2dm; chiều cao là 15cm

0 bình luận về “Tính diện tích hình thang,biết độ dài đáy là 18cm và 1,2dm; chiều cao là 15cm”

Viết một bình luận