Xác định công thức cấu tạo của hidrocacbon X có công thúc :C6H6 tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 theo tỉ lệ mol tương ứng 1:2 tạo kết tủa màu v

Xác định công thức cấu tạo của hidrocacbon X có ...

Read more

khi đĩa quay đều, một điểm trên vành đĩa chuyển động với vận tốc 3 (m/s), một điểm nằm gần trục quay hơn một đoạn 10(cm) có vận tốc 2(m/s). Xác định t

khi đĩa quay đều, một điểm trên vành đĩa chuyển ...

Read more

cho p,q là các số nguyên tố lớn hơn 3 thỏa mãn p+q+2.Tìm dư khi chia p+q cho 12?

cho p,q là các số nguyên tố lớn hơn 3 ...

Read more

b 1 . Write sentence using the present continuous . Use short forms if possible . ( Mẫu ) 1 . Dad / windsurfing. Dad’s windsurfing . 2. I / comb

b 1 . Write sentence using the present continuous . ...

Read more

Nêu cảm nhận của anh chị về giá trị nghệ thuật và hình ảnh của Bà tú qua 4 câu thơ đầu Giúp em với ạ

Nêu cảm nhận của anh chị về giá trị nghệ ...

Read more

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Tia phân giác của góc HAC cắt BC tại D. Gọi K là hình chiếu của D

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi ...

Read more

Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí cacbonic. Viết PTHH và tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau: a, Khi có 6,4

Cacbon cháy trong bình đựng khí oxi tạo thành khí ...

Read more

Tìm x để: a) 2x = 8; b) 2x = 1/4; c) 3x = 81; d) 5x = 1/125.

Tìm x để: a) 2x = 8; b) 2x = ...

Read more

lớp 5B có 54 HS . Trong buổi liên hoan lớp các bạn nam nói truyện với ác bạn nữ.Hùng nói truyện với 11 bạn nữ Tuấn nói chuyện với 12 bạn nữ Hải nói ch

lớp 5B có 54 HS . Trong buổi liên hoan ...

Read more

Đặc điểm các lực ma sát:lăn,trượt,nghỉ? Cho ví dụ

Đặc điểm các lực ma sát:lăn,trượt,nghỉ? Cho ví dụ

Read more