B1: a) 15x^2 y^2 – 6 x^2y -3x^2y^2 : 6x^2y b) 6x^3 – 7x^2 – x + 2 : 2x + 1 c) x^4 + x^2 – x^3 + 3x : x^2 + 3 – 2x B2: áp dụng Hằng đẳng thức a) 27

By Allison

B1:
a) 15x^2 y^2 – 6 x^2y -3x^2y^2 : 6x^2y
b) 6x^3 – 7x^2 – x + 2 : 2x + 1
c) x^4 + x^2 – x^3 + 3x : x^2 + 3 – 2x
B2: áp dụng Hằng đẳng thức
a) 27x^3 -1 : 3x – 1
b) 9x^2 -16 : 3x +1
c) 8x^3 + 1 : ( 4x^2 -2x + 1 )
MN JUP EM

0 bình luận về “B1: a) 15x^2 y^2 – 6 x^2y -3x^2y^2 : 6x^2y b) 6x^3 – 7x^2 – x + 2 : 2x + 1 c) x^4 + x^2 – x^3 + 3x : x^2 + 3 – 2x B2: áp dụng Hằng đẳng thức a) 27”

 1. Đáp án: a) 9x^2 + 3x + 1

  c) 2x-1

  Giải thích các bước giải:

  Bài 2:

  a) ( 27x^3 -1 ) : (3x-1) = (3x -1 ) . ( 9x^2 + 3x + 1 ) : (3x-1) = 9x^2 +3x +1

  b) xem lại đề bài

  c) ( 8x^3 -1 ) : ( 4x^2 – 2x + 1 ) = ( 2x -1) . (4x^2 +2x +1) : (4x^2 +2x +1 ) = 2x-1

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm