Ba người A,B và C chơi một trò chơi tính điểm và tổng số điểm của ba người luôn bằng 0. Hỏi: a. B được bao nhiêu điểm nếu biết A được 8 điểm và C được

Photo of author

By Amaya

Ba người A,B và C chơi một trò chơi tính điểm và tổng số điểm của ba người luôn bằng 0. Hỏi:
a. B được bao nhiêu điểm nếu biết A được 8 điểm và C được -3 điểm
b. C được bao nhiêu điểm nếu biết trung bình cộng số điểm của A và B là 6 điểm.
Giúp em gấp ạ

0 bình luận về “Ba người A,B và C chơi một trò chơi tính điểm và tổng số điểm của ba người luôn bằng 0. Hỏi: a. B được bao nhiêu điểm nếu biết A được 8 điểm và C được”

 1.                    CÂU HỎI

  Ba người A,B và C chơi một trò chơi tính điểm và tổng số điểm của ba người luôn bằng 0. Hỏi:

  a. B được bao nhiêu điểm nếu biết A được 8 điểm và C được -3 điểm

  b. C được bao nhiêu điểm nếu biết trung bình cộng số điểm của A và B là 6 điểm. Giúp em gấp ạ

                    BÀI LÀM

  B được số điểm là :

        0 – 8 – ( – 3 ) = – 5 ( điểm )

  C được số điểm là :

       0 – 6 . 2 = – 12 ( điểm )

  Vậy a, B được -5 điểm

         b, C được 12 điểm 

  XIN HAY NHẤT Ạ !

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. Thay A = 8, C = -3 vào biểu thức A + B + C = 0 ta có:

  8 + B + (-3) = 0 => B = -8 + 3 = -5

  Vậy B được – 5 điểm

  b. Do trung bình cộng số điểm của A và B là 6 điểm nên tổng điểm của A và B là:

      6.2 = 12 điểm

  + Ta có: A + B + C = 0 nên C = 0 – (A + B)

  Hay C = 0 – 12 = -12

  Vậy C được -12 điểm

  Học tốt naaaa

Viết một bình luận