Bác Ba mua một tủ đựng đồ và một cái bàn làm bằng gỗ liêm. Bác bán lại đồng giá 18 triệu đồng mỗi cái. Do tủ mất giá nên bác chịu lỗ 20%, bù lại nhờ b

By Athena

Bác Ba mua một tủ đựng đồ và một cái bàn làm bằng gỗ liêm. Bác bán lại đồng giá 18 triệu đồng mỗi cái. Do tủ mất giá nên bác chịu lỗ 20%, bù lại nhờ bê vàng lên giá nên bác lời 20%. Hỏi bác lời hay lỗ?
SAO EM ĐỌC QUA ĐỌC LẠI THẤY CỨ HUỀ VỐN Í, MN GIÚP EM VỚI Ạ.
( Giải bằng cách nào cx đc)

0 bình luận về “Bác Ba mua một tủ đựng đồ và một cái bàn làm bằng gỗ liêm. Bác bán lại đồng giá 18 triệu đồng mỗi cái. Do tủ mất giá nên bác chịu lỗ 20%, bù lại nhờ b”

 1. Gọi x (đồng) là giá mua tủ ( 0 < x < 18tr )

  y (đồng) là giá mua bàn ( y < 18tr )

  Số tiền tủ khi lỗ 20%:

  `x – 20%x = 18tr`

  `<=> 0,8x = 18tr`

  `<=> x = 22tr500` (đ)

  Số tiền bàn khi lời 20%:

  `y + 20%y = 18tr`

  `<=> 1,2y = 18tr`

  `<=> y = 15tr` (đ)

  Tổng tiền mua tủ và bàn

  `22tr500 + 15tr = 37tr500` (đ)

  Tổng tiền bán ra:

  `18tr. 2 = 36tr` (đ)

  Vậy bác Ba lỗ 15tr đồng do tiền mua vào lớn hơn tiền bán ra.

  ????

   

  Trả lời
 2. Coi giá mua của mỗi cái là 100%.

  Giá bán của tủ chiếm số phần trăm là: 100 – 20 = 80%

  Bác Ba mua cái tủ với gía:18 000 000 x 80%= 22 500 000 (đồng)

  Giá bán của con bê chiếm số phần trăm so với giá mua là :100 + 20 = 120%

  Số tiền Bác Ba mua cái tủ là :18 000 000 x 120% = 15 000 000 (đồng)

  Bác Ba mua cái tủ  và con bê với giá là :

                   $22 500 000 + 15 000 000 = 37 500 000 (đồng)$

  Bác Ba bán lại cái tủ và con bê với giá là :

                   18 000 000 × 2 = 36 000 000 (đồng)

  Bác Ba bị lỗ và lỗ số tiền là:

                  $37 500 000 – 36 000 000 = 1 500 000 (đồng)$

                      Vậy Bác Ba lỗ.

  Chúc bạn học tốt.

  Tick 5 sao+cảm ơn và hay nhất cho mình nhé.

  Trả lời

Viết một bình luận