bài 1: 2 phút 25 giây x 3 – 3,8 phút bài 2: a) 13 phút 27 giây : 3 ……….. 6 phút 17 giây – 1 phút 54 giây b) 3 phút 14 giây x 5 ……….. 7 phú

Photo of author

By Faith

bài 1:
2 phút 25 giây x 3 – 3,8 phút
bài 2:
a) 13 phút 27 giây : 3 ……….. 6 phút 17 giây – 1 phút 54 giây
b) 3 phút 14 giây x 5 ……….. 7 phút 35 giây + 8 phút 40 giây
c) 2,7 giờ + 18 phút ……….. 1 giờ 45 phút + 1,25 giờ
bài 3:
Một siêu thị hằng ngày mở cửa bán hàng từ 8 giờ đến 21 giờ 45 phút và mở cửa các ngày trong tuần trừ chủ nhật .Hỏi mỗi lễ siêu thị đó mở cửa bán hàng trong bao nhiêu giờ bao nhiêu phút ?

0 bình luận về “bài 1: 2 phút 25 giây x 3 – 3,8 phút bài 2: a) 13 phút 27 giây : 3 ……….. 6 phút 17 giây – 1 phút 54 giây b) 3 phút 14 giây x 5 ……….. 7 phú”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bài 1: 2 phút 25 giây=145 giây;3,8 phút =3 phút 48 giây = 228 giây

    2 phút 25 giây x 3 – 3,8 phút=145 giây x 3 -228 giây= 207 giây=3 phút 27 giây

   bài 2:

  a)    13 phút 27 giây : 3> 6 phút 17 giây – 1 phút 54 giây

  b) 3 phút 14 giây x 5<7 phút 35 giây + 8 phút 40 giây

  c) 2,7 giờ + 18 phút = 1 giờ 45 phút + 1,25 giờ

  bài 3:

     mỗi ngày cửa hàng mở cửa:

           21 giờ 45 phút -8 giờ=13 giờ 45 phút

       mỗi tuần có 7 ngày mà của hàng không mở cửa ngày chủ nhật nên cửa hàng mở 6 ngày một tuần

  cả  tuần của hàng mở cửa:

           13 giờ 45 phút x 6 = 82 giờ 30 phút

                 Đáp số: …

           

   

 2. Bài 1:

  2 phút 25 giây x3 – 3,8 phút

  =7,25 phút -3,8 phút

  =3,45 phút

  Bài 2:

  a) >

  b) <

  c) =

  Bài 3:

  Thời gian mỗi ngày siêu thị đó mở cửa là:

  21 giờ 45 phút – 8 giờ = 13 giờ 45 phút

  Thời gian siêu thị đó mở cửa mỗi tuần lễ là:

  13 giờ 45 phút x 6 = 82 giờ 30 phút

Viết một bình luận