bài 1: 2 phút 25 giây x 3 – 3,8 phút bài 2: a) 13 phút 27 giây : 3 ……….. 6 phút 17 giây – 1 phút 54 giây b) 3 phút 14 giây x 5 ……….. 7 phú

By Faith

bài 1:
2 phút 25 giây x 3 – 3,8 phút
bài 2:
a) 13 phút 27 giây : 3 ……….. 6 phút 17 giây – 1 phút 54 giây
b) 3 phút 14 giây x 5 ……….. 7 phút 35 giây + 8 phút 40 giây
c) 2,7 giờ + 18 phút ……….. 1 giờ 45 phút + 1,25 giờ
bài 3:
Một siêu thị hằng ngày mở cửa bán hàng từ 8 giờ đến 21 giờ 45 phút và mở cửa các ngày trong tuần trừ chủ nhật .Hỏi mỗi lễ siêu thị đó mở cửa bán hàng trong bao nhiêu giờ bao nhiêu phút ?
Viết một bình luận