Bài 1 a. Tại sao kéo cắt kim loại, kìm có tay cầm dài hơn lưỡi kéo, đầu bấm? b. Tại sao kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo? Bài 13:B

By Anna

Bài 1
a. Tại sao kéo cắt kim loại, kìm có tay cầm dài hơn lưỡi kéo, đầu bấm?
b. Tại sao kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo?
Bài 13:Biết một lá nhôm có khối lượng 1,5 tấn , khối lượng riêng của nhôm là 2700 kg/m3.
a/Tính thể tích của khối nhôm
b/Tính trọng lượng của 2,5 m3 nhôm

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận