Bài 1: a) Tích của các số tự nhiên từ 6 đến 30 tận cùng bằng chữ số nào? b) Tích của các số tự nhiên từ 7 đến 22 tận cùng là mấy chữ số 0? Bài 2: Tìm

By Kinsley

Bài 1: a) Tích của các số tự nhiên từ 6 đến 30 tận cùng bằng chữ số nào?
b) Tích của các số tự nhiên từ 7 đến 22 tận cùng là mấy chữ số 0?
Bài 2: Tìm các số tự nhiên có 3 chữ số biết khi chia 8 thì dư 7, chia 31 dư 28
Em đang cần luôn, ac giúp em với ạ
Em sẽ vote 5 sao và ctlhn ạ, chi tiết hộ em ạ

0 bình luận về “Bài 1: a) Tích của các số tự nhiên từ 6 đến 30 tận cùng bằng chữ số nào? b) Tích của các số tự nhiên từ 7 đến 22 tận cùng là mấy chữ số 0? Bài 2: Tìm”

 1. Đáp án:

  1a) chữ số tận cùng là số 0

   

  Giải thích các bước giải:

  a)6x7x8x9x10x…x29x30

  Ta có các số nhân với 10 đều bằng chính số đó và thêm một số 0 ở tận cùng ở bên phải.

  ⇒Chữ số tận cùng là số 0 

   

  Trả lời

Viết một bình luận