Bài 1 : a) Tìm số tự nhiên a ớn nhất biết rằng 36 chia hết cho a và 84 chia hết cho a b) Khối 6 của một trường có khoảng 160 đến 220 học sinh . Mỗi lầ

Photo of author

By Audrey

Bài 1 :
a) Tìm số tự nhiên a ớn nhất biết rằng 36 chia hết cho a và 84 chia hết cho a
b) Khối 6 của một trường có khoảng 160 đến 220 học sinh . Mỗi lần xếp hàng 6 hàng 9 đều dư 2 học sinh nhưng khi xếp hàng 5 thì vừa đủ . Tính số học sinh của khối 6 trường đó.

0 bình luận về “Bài 1 : a) Tìm số tự nhiên a ớn nhất biết rằng 36 chia hết cho a và 84 chia hết cho a b) Khối 6 của một trường có khoảng 160 đến 220 học sinh . Mỗi lầ”

 1. Giải 

  a) Theo bài ra , ta có :

  36 chia hết cho a

  84 chia hết cho a 

  Vì a là ƯC ( 36 , 84 ) mà a lớn nhất

  Nên a là ƯCLN

  36 = 2² . 3²

  84 = 2².3.7

  Suy ra : ƯCLN ( 36,84 ) = 2² . 3

  Vậy a = 12.

  b) Gọi số học sinh khối 6 là a :

  a chia hết cho 6 , a chia hết cho 9 dư 2

  => a – 2 , 6 và 9

  a – 2 ∈ B( 6,9 ) 

  6 = 2 . 3

  9= 3²

  BCNN(6,9) = 2 . 3² = 18

  n – 2 ∈ BC ( 6,9 )  = { … ; 126 ; 144 ; 162 ; 180 ; 198 ; 216 ; … }

  => a ∈ { …. 146 ; 164 ; 182 ; 200 ; 218 ; … }

  Mà a chia hết cho 5 nên a = 200

  Vậy số học sinh khối 6 là 200 học sinh .

 2. Đáp án:

   a, 12

  b, 

  Giải thích các bước giải:

  mong mọi người đùng báo cáo

  Bạn chủ tus ơi đề bài phần b cứ sai sai làm sao í ạ

  Nếu sai bạn chủ tus  bảo mik mik sửa lại câu trả lời

Viết một bình luận