Bài 1: Hợp chất A có Công thức là R2O. Biết rằng 0,25 mol A có khối lượng 15,5g. Xác định CTHH của A Bài 2: Tính a) số mol của: 10,8g Al; 6,4g Cu b)

Photo of author

By Arianna

Bài 1: Hợp chất A có Công thức là R2O. Biết rằng 0,25 mol A có khối lượng 15,5g. Xác định CTHH của A
Bài 2: Tính
a) số mol của: 10,8g Al; 6,4g Cu
b)Thể tích khí(đktc) của: 0,175 mol CO2; 2,8g N2

0 bình luận về “Bài 1: Hợp chất A có Công thức là R2O. Biết rằng 0,25 mol A có khối lượng 15,5g. Xác định CTHH của A Bài 2: Tính a) số mol của: 10,8g Al; 6,4g Cu b)”

 1. Câu 2:

  a)nAl = 10,8/27 = 0.4(mol)

  nCu = 6,4/64 = 0,1(mol)

  b) VCO2 = 0,175×22,4 = 3,92 (l)

  VN2 = (2,8/28)×22,4 =2,24(l)

   

   

 2. Giải thích các bước giải:

  1) MA=15,5/0,25=62(g/mol)

  => hc A :Na2O

  2)

  a) 

  nAl = 10,8/27 = 0.4

  nCu = 6,4/64 = 0,1

  b) 

  VCO2 = 0,175×22,4 = 3,92 

  VN2 = (2,8/28)×22,4 =2,24

   

   

Viết một bình luận