Bài 1.một xe ô tô chở được 32 bao gạo mỗi bao nặng 50kg hỏi xe đó chở được bao nhiêu tạ gạo. Bài 2.a) 1254:(12+67)=? b) 9700:100+36*12=?

Photo of author

By Abigail

Bài 1.một xe ô tô chở được 32 bao gạo mỗi bao nặng 50kg hỏi xe đó chở được bao nhiêu tạ gạo.
Bài 2.a) 1254:(12+67)=?
b) 9700:100+36*12=?
c) (160*5-25*4):4=?
Ai nhanh mà đúng mình cho 5sao và câu trả lời hay nhất ????????????????????????????

0 bình luận về “Bài 1.một xe ô tô chở được 32 bao gạo mỗi bao nặng 50kg hỏi xe đó chở được bao nhiêu tạ gạo. Bài 2.a) 1254:(12+67)=? b) 9700:100+36*12=?”

 1. 1 số xe đó chở được là

  50 x 32 = 1600 ( tạ)

  đáp số :  1600 tạ

  a 1254 : ( 12 + 67 )=1254 : 79 =15,87….

  b 9700 : 100 + 36 x 12 =(9700 : 100 ) + (36 x 12) = 97 + 432 =529

  c ( 160 x 5 – 25 x 4 ) : 4 = (800 – 100) = 700  : 4 = 175 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHỚ CẢM ƠN VOTE 5 SAO CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ!

   

 2. Bài 1:

  Xe đó chở được số tạ gạo là:

                $50\times32=1600(kg)=16$ tạ gạo

                                 Đáp số: $16$ tạ gạo

  Bài 2:

  $a)1254:(12+67)$

  $=1254:79$

  $=15,8734….$

  $b)9700:100+36\times12$

  $=97+432$
  $=529$

  $c)(160\times5-25\times4):4$

  $=(800-100):4$
  $=700:4$

  $=175$

Viết một bình luận