Bài 1 : Một miếng đất hình thang có đáy bé dài 20 m , đáy bé gấp rưỡi đáy bé và chiều cao bằng 9 m . Người ta dự định dùng 40 % diện tích đất để làm s

By Melanie

Bài 1 : Một miếng đất hình thang có đáy bé dài 20 m , đáy bé gấp rưỡi đáy bé và chiều cao bằng 9 m . Người ta dự định dùng 40 % diện tích đất để làm sân và vườn , phần còn lại để xây nhà .Hỏi diện tích đất xây nhà là bao nhiêu mét vuông ?
Bài 2 : Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng HHCN có chiều dài 1,5 m , chiều rộng 0,6 m và chiều cao 0,8 m .Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp ( không có mép dán )
Bài 3 : Tìm y biết :
yx2+y:0,125=20,15
7,9 -y = 3,6 -1,1

0 bình luận về “Bài 1 : Một miếng đất hình thang có đáy bé dài 20 m , đáy bé gấp rưỡi đáy bé và chiều cao bằng 9 m . Người ta dự định dùng 40 % diện tích đất để làm s”

 1. Đáp án:

  Bài 1:

  Đáy lớn là:
  20 x 1,5 = 30 (m)
  S hình thang là:
  (20 + 30) x 9 : 2 = 225 (m2)
  S làm nhà là:
  225 x 60% = 135 (m2)
  Bài 2:

  Diện tích xung quanh hộp:

       ( 1,5 + 0,6 ) × 2 × 0,8 = 3,36 ( m² )

  Diện tích đáy hộp:

            1,5 × 0,6 = 0,9 ( m² )

  Diện tích bìa cần dùng để làm hộp:

            3,36 + 0,9 = 4,26 ( m² )

  Bài 3:

  y x 2+y : 0,125=20,15

  y x 2+y x 8 = 20,15

  y x ( 2+8 )=20,15

  y x 10 = 20,15

  y         =20,15:10

  y         =2,015

  7,9 -y = 3,6 -1,1

  7,9 -y =2,5

         y =5,4

  CHÚC BẠN HOK TỐT^^

  Trả lời
 2. B1:

  Đáy lớn là: 20 . 3/2 = 30 (m)

  S mảnh đất là : (20+30).9/2=225 (m2)

  S đất xây làm nhà là: 225 – 225 . 40%= 135(m2)

                                       Đáp số : 135 m2

   

  Trả lời

Viết một bình luận