bài 1: Sửa lỗi sai a) Those are my ruler b) Are they your friend? Yes , they are c) Are they your friends? Yes , they are

Photo of author

By Jade

bài 1: Sửa lỗi sai
a) Those are my ruler
b) Are they your friend? Yes , they are
c) Are they your friends? Yes , they are

0 bình luận về “bài 1: Sửa lỗi sai a) Those are my ruler b) Are they your friend? Yes , they are c) Are they your friends? Yes , they are”

 1. a,Those are ⇒ This is / That is

  Vì my ruler : cái thước của tôi. Là số ít mà “Those are” lại chỉ số nhiều nên sai.

  b,friend ⇒ friends

  Vì “they” chỉ số nhiều , nên “friend” ở đây cũng phải chia ở số nhiều .

  c,Câu đúng.

  Chúc em học tốt.

 2. a) Those are my ruler 

  => Those are my rulers

  => This is my ruler

  b) Are they your friend? Yes , they are 

  => Are they your friends? Yes , they are

  c) Are they your friends? Yes , they are

  Câu C đúng rồi

Viết một bình luận