có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx -m+ 2020=0 có nghiệm

By Adalyn

có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx -m+ 2020=0 có nghiệm

0 bình luận về “có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx -m+ 2020=0 có nghiệm”

 1. $\sin x=m-2020$ có nghiệm

  $\Leftrightarrow -1\le m-2020\le 1$

  $\Leftrightarrow 2019\le m\le 2021$

  $\Rightarrow m\in\{2019, 2020; 2021\}$ 

  $\to 3$ giá trị nguyên

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `sin x -m+2020=0`

  `⇔ sin x = m-2020`

  Ta có: `-1 \le sin x \le 1`

  `⇒ -1 \le m-2020 \le 1`

  `⇔ 2019 \le m \le 2021`

  `⇒ m \in {2019;2020;2021}`

  Vậy m có 3 nghiệm nguyên để phương trình `sinx -m+ 2020=0` có nghiệm

  Trả lời

Viết một bình luận