Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm ,chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm giải giúp mình bài này với ạ

By Arya

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm ,chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm giải giúp mình bài này với ạ

0 bình luận về “Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm ,chiều rộng 4dm và chiều cao 3dm giải giúp mình bài này với ạ”

 1. Đáp án:

  DTXQ: 54 dm² ; DTTP: 94 dm²

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

            ( 5 + 4 ) x 2 x 3 = 54 ( dm² )

  Diện tích hai mặt đáy là:

             5 x 4 x 2 = 40 ( dm² )

  Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

             54 + 40 = 94 ( dm² )

                      Đáp số: DTXQ: 54 dm² ; DTTP: 94 dm²

  Trả lời
 2. Đáp án: 54 dm2, 94 dm2

   

  Giải thích các bước giải:

   diện tích xung quanh của HHCN là;

  (5+4) x2 x3=54 (dm2)

  Diện tích mặt đáy của HHCN là:

  5 x 4= 20 (dm2)

  diện tích toàn phần của HHCN là:

  54+20 x2 = 94 (dm2)

  Đáp số: toàn phần: 94 dm2, xung quanh: 54 dm2

  Trả lời

Viết một bình luận