bài 1 tính f)_2_+_2_+_2_+…..+_2_ 3.5 5.7 7.9 97.99 -các bạn giúp mình với mình đang cần

Photo of author

By Hadley

bài 1 tính
f)_2_+_2_+_2_+…..+_2_
3.5 5.7 7.9 97.99
-các bạn giúp mình với mình đang cần

0 bình luận về “bài 1 tính f)_2_+_2_+_2_+…..+_2_ 3.5 5.7 7.9 97.99 -các bạn giúp mình với mình đang cần”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Ta có:2/3.5 +2/3.7 +2/7.9+….2/97.99

  =1/3-1/5+1/5-1/7+…+1/97-1/99

  =1/3-1/99=32/99

   

 2. =1/3-1/5+1/5-1/7-1/9+1/9×……1/95-1/97+1/97-1/99

  =1/3-1/99

  =32/99 

  Bài nàu mh giải rồi bn nhé, bn chỉ cần ghi để và làm giống mh thôi!!????????????

   

Viết một bình luận