bài 1 tính rồi điền vào ô trống Hình hộp chữ nhật ( 1 ) ( 2 )

Photo of author

By Charlie

bài 1 tính rồi điền vào ô trống
Hình hộp chữ nhật ( 1 ) ( 2 ) ( 3 )
Chiều dài 1 , 7 m … 1/2 m
Chiều rộng … 4 dm 5 cm
Chiều cao 2 , 4 m 3 dm 5 cm
Chu vi đáy 5/3 m
Diện tích đáy 2 , 55 m2 … …
Diện tích xung quanh … … 5/12m2
Diện tích toàn phần … … …
bài 2 : một cái thùng ko nắp có dạng hình hộp chữ nhật cao 0,5 m có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 0,8 m. Người ta sơn tất cả các mặt trong và mặt ngoài của thùng . Biết rằng cứ sơn 2m2 thì tốn 0, 5 kg sơn . Hỏi người ta dùng hết bao nhiêu kg sơn ?

0 bình luận về “bài 1 tính rồi điền vào ô trống Hình hộp chữ nhật ( 1 ) ( 2 )”

 1. 2.  Chiều rộng cái thùng  :

                   0,8:(5-3)x3=1,2(m)

  Chiều dài cái thùng  :

                   1,2+0,8=2(m)

  S xung quanh mặt trong cái thùng  :

                   (2+1,2)x2x0,5=3,2(m²)

  S xung quanh cả mặt trong và mặt ngoài cái thùng  :

                   3,2×2=6,4(m²)

  S toàn phần cái thùng  :

                   6,4+2×1,2×2=11,2(m²)

  Người ta dùng hết số kg sơn là :

                   11,2:2×0,5=2,8(kg)

                                            đáp số: 2,8kg                  

  Mk ko hiểu đề bài 1 nên mk không có làm , bn có thể ghi đề bài 1 lại ở phần hỏi chi tiết đc ko ạ ?

Viết một bình luận