the apples in our garden are rip and the oranges won’t rip too. đúng thì tick, sai gạch chân và sửa

the apples in our garden are rip and the oranges ...

Read more

Cho đường tròn (C) : x^2 + y^2 − 2x − 2y + 1 = 0 và đường thẳng d : x − y + 3 = 0. Tìm tọa độ điểm M nằm trên d sao cho đường tròn tâm M, có bán kính

Cho đường tròn (C) : x^2 + y^2 − 2x ...

Read more

khái niệm về đại từ ik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

khái niệm về đại từ ik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Read more

Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác góc C cắt AB tại D. Trên BC lấy điểm E sao cho CE = CA. Gọi giao điểm của tia CA và tia ED là M. Chứng minh:

Cho tam giác ABC vuông tại A, phân giác góc ...

Read more

Công thức quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là

Công thức quãng đường đi được của chuyển động thẳng ...

Read more

Will I be ready in time? => (want to know)

Will I be ready in time? => (want to know)

Read more

a,Tìm tập hợp các số nguyên x sao cho x+1 là ước của 3x+8 b,chứng minh rằng: 2+2 mu 2+2 mu 3+2 mu 4+2 mu 5+2 mu 6 +2 mu 7+2 mu 8 chia hết cho -6

a,Tìm tập hợp các số nguyên x sao cho x+1 ...

Read more

ở văn bản tuyên bố về sự sống còn phần cơ hội gồm những mục nào chúng ta có những cơ hooik nào cần nắm bắt

ở văn bản tuyên bố về sự sống còn phần ...

Read more

:Một xe ôtô đi từ AB với vận tốc 45 km/h, rồi từ BA với vận tốc 50km/h. Do đó thời gian đi về nhanh hơn 20 phút. Tính quãng đường AB.

:Một xe ôtô đi từ AB với vận tốc 45 ...

Read more

Bài 1 a,Tính Giá trị của biểu thức B biết B ²=c(a-b)-b(a-c) và a=-50,b-c=2 b, Tìm số tự nhiên x,y biết 4xy-2x-3y=1 c,Tìm x ∈N biết $2^{x}$ Help me

Bài 1 a,Tính Giá trị của biểu thức B biết ...

Read more
Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm