Bài 2: Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ các đẳng thức sau: (-2).15 = 3.(-10).

Photo of author

By Abigail

Bài 2: Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ các đẳng thức sau: (-2).15 = 3.(-10).

0 bình luận về “Bài 2: Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ các đẳng thức sau: (-2).15 = 3.(-10).”

  1. Các tỉ lệ thức ta lập đc là:

    $\frac{-2}{3}$ =$\frac{-10}{15}$ ; $\frac{15}{3}$ =$\frac{10}{2}$;$\frac{-3}{2}$ =$\frac{-15}{10}$; $\frac{3}{15}$ =$\frac{-2}{10}$

    Mấy cái dấu âm mk chuyển lên trên hết rồi

     

Viết một bình luận