Bài 2 (trang 143 SGK Toán 5): a) Trên quãng đường 23,1 km, một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km/giờ. Tính thời gian đi của người đó. b) Trên quãng

By Arya

Bài 2 (trang 143 SGK Toán 5):
a) Trên quãng đường 23,1 km, một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km/giờ. Tính thời gian đi của người đó.
b) Trên quãng đường 2,5km, một người chạy với vận tốc 10km/giờ. Tính thời gian chạy của người đó.

0 bình luận về “Bài 2 (trang 143 SGK Toán 5): a) Trên quãng đường 23,1 km, một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km/giờ. Tính thời gian đi của người đó. b) Trên quãng”

 1. Đáp án:

  Thời gian đi của người đi xe đạp là: 

                 23,1:13,2=1,75 (giờ)

                 1,75 giờ =1h5pht

  b) Thời gian chạy của người đó là: 

                  2,5:10=0,25 (giờ)

                  0,25 giờ =15 phút

                           Đáp số: a) 1 giờ  phút;

                                         b) 1phút.

  Trả lời

Viết một bình luận