Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Tìm c

Photo of author

By Reagan

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Tìm công thức của X

0 bình luận về “Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Tìm c”

 1. X là este no hai chức vì thuỷ phân tạo 2 ancol.

  Tổng số C trong các nhóm axit, ancol là $6-2=4$ (2 nhóm COO)

  $\Rightarrow$ 2 đầu ancol có 1 và 2 C, đuôi axit có 1 C.

  CTCT este X là $H_3C-OOC-CH_2-COO-C_2H_5$

 2. Đáp án:

  \[C{H_3}{\rm{OOCC}}{{\rm{H}}_2}COOC{H_2}C{H_3}\]

  Giải thích các bước giải:

  \[{k_X} = \frac{{2C + 2 – H}}{2} = \frac{{6.2 + 2 – 10}}{2} = 2\]

  X thủy phân tạo 2 ancol nên X có 2 gốc COO

  Do đó X no 2 chức.

  Vì 2 ancol có số C gấp đôi nhau nên nếu số C của một ancol là x -> ancol còn lại là 3x

  ->3x<6 ->x<2 -> x=1

  -> 2ancol no đơn chức đó phải là CH3OH và C2H5OH

  CTCT của X phải là 

  \[C{H_3}{\rm{OOCC}}{{\rm{H}}_2}COOC{H_2}C{H_3}\]

Viết một bình luận