Bài 3. (1,0 điểm) Cho góc xOy và góc zOt bù nhau. Tính số đo góc xOy, biết góc zOt bằng 50

By Everleigh

Bài 3. (1,0 điểm) Cho góc xOy và góc zOt bù nhau. Tính số đo góc xOy, biết góc zOt bằng 50

0 bình luận về “Bài 3. (1,0 điểm) Cho góc xOy và góc zOt bù nhau. Tính số đo góc xOy, biết góc zOt bằng 50”

 1. Bài 3 :

  Vì ` \hat{zOt} và \hat{xOy}`  là 2 góc bù nhau nên :

  `=> \hat{zOt} + \hat{xOy} = 180^0 (bù nhau)` 

  `=> 50^0 + \hat{xOy} = 180^0` 

  `=>              \hat{xOy} = 180^0 – 50^0`

  ` =>             \hat{xOy} = 130^0` 

     

   

  Trả lời

Viết một bình luận