Bài 4:tỉ số thể tích của hình lập phương bé và hình lập phương lớn là 5÷7. A:tìm tỉ số phần trăm của thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập

By Melanie

Bài 4:tỉ số thể tích của hình lập phương bé và hình lập phương lớn là 5÷7.
A:tìm tỉ số phần trăm của thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phương bé
B:biết thể tích hình lập phương bé là 125dm3,tích thể tích hình lập phương lớn.
Dm3 là dm khối nha.

0 bình luận về “Bài 4:tỉ số thể tích của hình lập phương bé và hình lập phương lớn là 5÷7. A:tìm tỉ số phần trăm của thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập”

 1. Đáp án:

  a) tỉ số phần trăm của thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phương bé là

                                      7 : 5 x 100% = 140%  

  . b) thể tích hình lập phương lớn nếu thể tích hình lập phương bé là 125 là:

                                                125 : 5 x 7 = 175 (dm³)

  Đáp số: a: 140% b: 175 dm³

   

  Trả lời
 2. $\text{Chào bạn. Bạn tham khảo nhé !}$ 
  $\text{Bài làm :}$ $\text{Bài giải :}$

  $\text{a, Tỉ số % của thể tích của hình lập phương lớn và thể tích của hình lập phương bé là :}$

       $\text{7 ÷ 5 = 1,4 = 140%}$

  $\text{b, Thể tích của hình lập phương lớn nếu thể tích của hình lập phương bé là 125 là :}$

       $\text{125 ÷ 5 × 7 = 175 ( dm³ )}$

            $\text{Đáp số : a, 140% ; b : 175dm³}$

  $\text{Chào bạn. Bạn tham khảo nhé !}$ 
  $\text{Cho mình xin vote 5 sao + 1 cảm ơn + câu trl hay nhất nhé}$

  Trả lời

Viết một bình luận