Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất của C=-|x-2|+15 D=-( x+2) mũ 2-1

By Allison

Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất của
C=-|x-2|+15
D=-( x+2) mũ 2-1

0 bình luận về “Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất của C=-|x-2|+15 D=-( x+2) mũ 2-1”

 1. Đáp án:

   $C = -|x+2| +15$

  Vì $-|x+2| ≥ 0$

  Nên $-|x+2| +15 ≥15$

  Dấu”=” xảy ra khi $x+2=0⇔x=-2$

  Vậy Max C = 15 tại $x=-2$

  $D = -(x+2)^2 -1$

  Vì $-(x+2)^2 ≤ 0$

  Nên $-(x+2)^2 -1 ≤ -1$

  Dấu”=” xảy ra khi $x+2 =0⇔x=-2$

  Vậy Max D = -1 tại $x=-2$

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $C = -|x-2| + 15 ≤ 15$

  Dấu “=” xảy ra $⇔x-2=0$

  $⇔x=2$

  Vậy $C_{max} = 15$ tại $x=2$

  $D = -(x+2)^2-1 ≤-1$

  Dấu “=” xảy ra $⇔x+2=0⇔x=-2$

  Vậy $D_{max} = -1$ tại $x=-2$

  Trả lời

Viết một bình luận