giá tiền một bộ sách lớp 5 là 63 700đ , bạn hoa là học sinh giỏi được phát phiếu giảm giá 10% .hỏi bạn hoa mua hết bao nhiêu tiền

By Gabriella

giá tiền một bộ sách lớp 5 là 63 700đ , bạn hoa là học sinh giỏi được phát phiếu giảm giá 10% .hỏi bạn hoa mua hết bao nhiêu tiền

0 bình luận về “giá tiền một bộ sách lớp 5 là 63 700đ , bạn hoa là học sinh giỏi được phát phiếu giảm giá 10% .hỏi bạn hoa mua hết bao nhiêu tiền”

 1. Bạn Hoa còn phải trả số phần trăm tiền là:

       $100$ % $-10$ % $=90$%

  Bạn Hoa mua sách giáo khao hết số tiền là:

       $63700×90$ % $=57330 ( đồng)$

   $Cho$ $mk$

              5 sao + câu trả lời hay nhất + cảm ơn nha !

  $#Xuka$

  Trả lời
 2. Đổi: 10% = $\frac{10}{100}$  = $\frac{1}{10}$

  Số tiền bạn Hoa được giảm là :

           63 700 x   $\frac{1}{10}$ = 6 370  ( đồng ) 

  Số tiền Hoa phải trả là:

           63 700 –  6 370  = 57 330 ( đồng )                   

                         Đáp số: 57 330 đồng

  CHÚC EM HỌC TỐT~

  Trả lời

Viết một bình luận