Bài 4: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: a/ 1/5; 3/4 ; 1/2 ; 1/4 ; …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b/ 5/6 ; 2

By Josie

Bài 4: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:
a/ 1/5; 3/4 ; 1/2 ; 1/4 ;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b/ 5/6 ; 2/3 ; 3/5 ; 5/4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

0 bình luận về “Bài 4: Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: a/ 1/5; 3/4 ; 1/2 ; 1/4 ; …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b/ 5/6 ; 2”

Viết một bình luận