Bài 5. Quãng đường AB dài 110km. Hai người đi xe đạp và xe máy khởi hành cùng một lúc, ngược chiều nhau với vận tốc không đổi. Sau 2giờ 30 phút thì ha

Photo of author

By Amara

Bài 5. Quãng đường AB dài 110km. Hai người đi xe đạp và xe máy khởi hành cùng một lúc, ngược chiều nhau với vận tốc không đổi. Sau 2giờ 30 phút thì hai xe gặp nhau. tính vận tốc mỗi xe, biết vận tốc của người đi xe máy nhanh hơn người đi xe đạp 20 km/ giờ.
Viết một bình luận