Bài 7: Có 3 xe chở dầu,mỗi xe chở đc 2790l dầu.Số dầu đó chia đều cho 9 cửa hàng.Hỏi mỗi cửa hàng nhận đc bao nhiêu l dầu ? Bài 8: Cứ 60 cái bánh đựng

By Gianna

Bài 7: Có 3 xe chở dầu,mỗi xe chở đc 2790l dầu.Số dầu đó chia đều cho 9 cửa hàng.Hỏi mỗi cửa hàng nhận đc bao nhiêu l dầu ?
Bài 8: Cứ 60 cái bánh đựng đều trong 5 hộp.Cô giáo mua về cho lớp 3A 6 hộp bánh như vậy và chia đều cho học sinh,mỗi học sinh 2 cái.Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh ?

0 bình luận về “Bài 7: Có 3 xe chở dầu,mỗi xe chở đc 2790l dầu.Số dầu đó chia đều cho 9 cửa hàng.Hỏi mỗi cửa hàng nhận đc bao nhiêu l dầu ? Bài 8: Cứ 60 cái bánh đựng”

 1. Bài 7:

  Tổng số lít dầu là:

  3 x 2790=8370 (lít)

  Mỗi cửa hàng nhận được số lít dầu là:

  8370: 9=930 (lít)

               Đáp số: 930 lít dầu

  Bài 8:

  Số bánh trong mỗi hộp là:

  60: 5=12 cái bánh

  Số bánh trong 6 hộp là:

  12 x 6 =72 cái bánh

  Số học sinh lớp 3A là:

  72 : 2 =36 học sinh

            Đáp số: 36 học sinh  

  Trả lời
 2. Bài 7  :            Giải

  Số lít dầu mà 3 xe chở là :

  3 x 2790 = 8370 ( lít )

  Số lít dầu mỗi cửa hàng nhận được là :

  8370 : 9 = 930 ( lít )

  Đáp số : 930 lít dầu

  Bài 8 :                   Giải

  Mỗi hộp có số cái bánh là :

  60 : 5 = 12 ( cái bánh )

  Số cái bánh mà cô giáo mua là :

  12 x 6 =72 ( cái bánh )

  Số học sinh của lớp 3A là :

  72 : 2 = 36 ( học sinh )

  Đáp số : 36 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận