Hai chất điểm cdbdd trên trục ox , m1 cd từ O v0= 6m/s theo c/ dương lúc 6s có tọa độ 90m. 2s sau m2 qua O v0= 36m/s theo c/ dương và 4s sau đạt tọa đ

By Ximena

Hai chất điểm cdbdd trên trục ox , m1 cd từ O v0= 6m/s theo c/ dương lúc 6s có tọa độ 90m. 2s sau m2 qua O v0= 36m/s theo c/ dương và 4s sau đạt tọa độ max
a. Viết pt
b. 2 vật có gặp nhau k nếu có xd thời điểm và vị trí 2 xe gặp nhau
Mọi người giải giùm em với ạ

0 bình luận về “Hai chất điểm cdbdd trên trục ox , m1 cd từ O v0= 6m/s theo c/ dương lúc 6s có tọa độ 90m. 2s sau m2 qua O v0= 36m/s theo c/ dương và 4s sau đạt tọa đ”

Viết một bình luận