bài này giải như thế nào vậy mọi người;1 bể cá dạng hình lập phương làm bằng kính ko có nắp.Biết diện tích kính để làm chiếc bể đó là 180dmvuông.Khi m

By Skylar

bài này giải như thế nào vậy mọi người;1 bể cá dạng hình lập phương làm bằng kính ko có nắp.Biết diện tích kính để làm chiếc bể đó là 180dmvuông.Khi mực nước trong bể bằng 80% chiều cao của bể có bao nhiêu lít nước?
Viết một bình luận