bài này giải như thế nào vậy mọi người;1 bể cá dạng hình lập phương làm bằng kính ko có nắp.Biết diện tích kính để làm chiếc bể đó là 180dmvuông.Khi m

Photo of author

By Skylar

bài này giải như thế nào vậy mọi người;1 bể cá dạng hình lập phương làm bằng kính ko có nắp.Biết diện tích kính để làm chiếc bể đó là 180dmvuông.Khi mực nước trong bể bằng 80% chiều cao của bể có bao nhiêu lít nước?

0 bình luận về “bài này giải như thế nào vậy mọi người;1 bể cá dạng hình lập phương làm bằng kính ko có nắp.Biết diện tích kính để làm chiếc bể đó là 180dmvuông.Khi m”

 1. Giải thích các bước giải:

  Vì bể cá không có nắp nên bể cá chỉ có 5 mặt.

  Diện tích một mặt của bể cá đó là:

  180 : 5 = 36 (dm²)

  Ta thấy 6 x 6 = 36 ⇒ Cạnh của bể cá đó là 6 dm.

  Thể tích của bể cá đó là:

  6 x 6 x 6 = 216 ( dm³)

  Đổi 216 dm³=216 l

  Bể có số lít nước là:

  216 : 100 x 80 = 172 ,8 ( l )

  Đáp số : _____

  ∛Chúc học tốt!∛

  ≥v≤

  @ki

 2. Đáp án:

   Xin hay nhất ạ >.< 

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1:                                Giải

       Do bể cá có dạng hình lập phương không có nắp và diện tích kính để làm chiếc bể đó là 180 dm² nên diện tích của mỗi mặt là:

                   $180:5=36$ (dm²)

            Ta có $36=6×6$ nên 1 cạnh của hình dài 6 dm

     Khi mực nước trong bể bằng 80% chiều cao của bể thì chiều cao của mực nước đó là:

             $6×80%=4,8$ (dm)

       Vậy trong bể có số lít nước là:

                $4,8×6×6=172,8$ (dm³) $=0,1728$ (m³) $=

                           Đ/s: $0,1728$ (l)

Viết một bình luận