Hãy tìm các vd minh họa quan hệ hỗ trợ và đối địch các sinh vật khác loài. Trong cac vd đó nhưng sinh vật nào có lợi những sinh vật nào có hại

Photo of author

By Everleigh

Hãy tìm các vd minh họa quan hệ hỗ trợ và đối địch các sinh vật khác loài. Trong cac vd đó nhưng sinh vật nào có lợi những sinh vật nào có hại

0 bình luận về “Hãy tìm các vd minh họa quan hệ hỗ trợ và đối địch các sinh vật khác loài. Trong cac vd đó nhưng sinh vật nào có lợi những sinh vật nào có hại”

 1. Bò với vsv ở trong dạ cỏ:

  – Mối quan hệ: Cộng sinh

  – Đặc điểm: gắn bó chặt chẽ mang tính sống còn, 2 bên cùng có lợi

  Bò với chim sáo: 

  – Mối quan hệ: hợp tác

  – Đặc điểm: 2 bên cùng có lợi, có thể có hoặc không

  Bò với rận trên da bò:

  – Mối quan hệ: kí sinh

  – Đặc điểm: con rận có lợi, bò bị hại, con rận sống nhờ chất dinh dưỡng của bò

  Con rận với chim sao:

  – Mối quan hệ: Sinh vật này ăn sinh vật khác.

  – Đặc điểm: Chim sáo là động vật ăn thịt, có lợi, con rận là con mồi, có hại.

 2. Quan hệ đối địch:

  – Trong ruộng lúa có nhiều loài cỏ dại gây hại cho lúa, sâu rầy gây hại cho lúa.

  – Bọ dừa phá hoại vườn dừa làm năng suât vườn dừa giảm.

  Quan hệ hỗ trợ: •

  Trong vườn xen canh dừa và chuối. Dừa che mát, chắn bớt gió cho chuôi, ngược lại chuôi che mát, giử ẩm cho đát ờ gốc dừa.

   

Viết một bình luận