Bài1: lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số: a. y=3x-2 b. y= 3 |x|-2

By Reese

Bài1: lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số:
a. y=3x-2
b. y= 3 |x|-2

0 bình luận về “Bài1: lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số: a. y=3x-2 b. y= 3 |x|-2”

 1. Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a, y’= 3>0 => hàm số luôn đồng biến với mọi x thuộc R

  Vẽ bảng biến thiên mũi tên hướng lên từ âm vô cùng đến dương vô cùng

  Lấy 2 điểm A( 0;-2), B( 1;1) thuộc y => đồ thị y=3x-2

  b, Từ đồ thị y=3x-2 bỏ phần đồ thị bên trái trục tung, lấy đối xứng phần đồ thị bên phải qua bên trái ta được đồ thị $y = 3\left| x \right| – 2$

  Trả lời

Viết một bình luận