Bạn nào có đề thi Sinh 6 không cho mình tham khảo với

Photo of author

By Maya

Bạn nào có đề thi Sinh 6 không cho mình tham khảo với

0 bình luận về “Bạn nào có đề thi Sinh 6 không cho mình tham khảo với”

 1. Đáp án:

  Câu 1: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là chức năng của:

  A. Vách tế bào;

  B. Màng sinh chất;

  C. Chất tế bào;

  D. Nhân tế bào.

  Câu 2: Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?

  A. Giúp cây sinh trưởng và phát triển;

  B. Giúp cây ra hoa, tạo quả;

  C. Giúp tăng số lượng tế bào;

  D. Giúp tăng số lượng và kích thước của các mô.

  Câu 3: Chức năng chính của miền hút là:

  A. Dẫn truyền;

  B. Hấp thụ nước và muối khoáng;

  C. Làm cho rễ dài ra;

  D. Che chở cho đầu rễ;

  Câu 4: Trong các nhóm cây sau, nhóm nào gồm toàn cây có rễ củ?

  A. Cây củ cải, cây đu đủ, cây dâu tây;

  B. Cây chuối, dây tơ hồng, cây bụt mọc;

  C. Cây cà rốt, cây sắn, cây khoai lang;

  D. Cây đước, cây sắn dây, cây trầu không.

  Câu 5: Thân cây gồm:

  A. Thân, cành, chồi;

  B. Thân chính, cành, chồi ngọn;

  C. Thân, cành, chồi nách;

  D. Thân chính, cành, chồi ngọn, chồi nách.

  Câu 6: Chức năng quan trọng nhất của lá là:

  A. Thoát hơi nước và trao đổi khí;

  B. Hô hấp và quang hợp;

  C. Thoát hơi nước và quang hợp;

  D. Vận chuyển các chất.

  Câu 7: Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở:

  A. Mô dậu;

  B. Mô phân sinh ngọn;

  C. Tầng sinh vỏ;

  D. Tầng sinh trụ.

  Câu 8: Bộ phận nào của cây thực hiện quá trình hô hấp?

  A. Tất cả các bộ phận của cây;

  B. Lá cây, thân cây;

  C. Rễ cây, thân cây;

  D. Rễ cây, lá cây.

  II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)

  Câu 9 (2,0 điểm)

  Bấm ngọn, tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ.

  Câu 10 (3,0 điểm)

  Thế nào là quang hợp? Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp. Nêu ý nghĩa của quang hợp.

  Câu 11 (1,0 điểm)

  Vì sao ban đêm không nên để để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận