Bằng 1 đoạn văn khoảng 6-8 câu em hãy nêu cảm nhận về hình ảnh ” Thánh Gióng vươn vai biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng ” .Trong đoạn văn trên c

Photo of author

By Rose

Bằng 1 đoạn văn khoảng 6-8 câu em hãy nêu cảm nhận về hình ảnh ” Thánh Gióng vươn vai biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng ” .Trong đoạn văn trên có sử dụng 1 từ mượn , 1 từ ghép ( gạch chân và chú thích rõ )

0 bình luận về “Bằng 1 đoạn văn khoảng 6-8 câu em hãy nêu cảm nhận về hình ảnh ” Thánh Gióng vươn vai biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng ” .Trong đoạn văn trên c”

  1. Gióng lớn mạnh như hình ảnh người dân ta đoàn kết hợp thành một khối thống nhất để đánh bại ngoại xâm => Sức mạnh của Gióng cũng là sức mạnh của người dân ta, hùng mạnh và to lớn, khiến quân giặc khiếp sợ mà chạy.

Viết một bình luận