Bằng phương pháp hóa học hãy nêu cách Nhật bết các dung dịch vị mất nhãn sau : HBr, NAOH, NA2SO4, NACL, BA(OH)2 Biết phương trình hóa học sảy ra

By Skylar

Bằng phương pháp hóa học hãy nêu cách Nhật bết các dung dịch vị mất nhãn sau : HBr, NAOH, NA2SO4, NACL, BA(OH)2 Biết phương trình hóa học sảy ra

0 bình luận về “Bằng phương pháp hóa học hãy nêu cách Nhật bết các dung dịch vị mất nhãn sau : HBr, NAOH, NA2SO4, NACL, BA(OH)2 Biết phương trình hóa học sảy ra”

 1. Đáp án:

  – Cho quỳ tím vào từng mẫu thử

  + Quỳ tím hóa đỏ: HBr

  + Quỳ tím hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2

  + Ko hiện tượng: Na2SO4, NaCl

  – Cho dd H2SO4 vào NaOH, Ba(OH)2

  + Kết tủa trắng: Ba(OH)2

  + Ko hiện tượng: NaOH

  –  Cho dd BaCl2 vào Na2SO4, NaCl

  + Kết tủa trắng: Na2SO4

  + Ko hiện tượng: NaCl

  PTHH:

  $Ba(OH)2 + H2SO4 –> BaSO4 ↓ + 2H2O$

  $BaCl2 + Na2SO4 –> BaSO4 ↓ + 2NaCl$

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

  – dùng quỳ tím vào từng mẫu thử

  + Quỳ tím hóa đỏ: HBr

  + Quỳ tím hóa xanh: NaOH, Ba(OH)2

  + Kht: Na2SO4, NaCl

  – dùng dd H2SO4 vào NaOH, Ba(OH)2

  + Kết tủa trắng: Ba(OH)2

  + kht: NaOH

  –  dùng dd BaCl2 vào Na2SO4, NaCl

  + Kết tủa trắng: Na2SO4

  + Kht: NaCl

   

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm