bao gạo nặng 1/2 tạ.người ta lấy ra 1/2 số gạo và 7 kg .bây giờ trong bao còn lại… kg?

Photo of author

By Kaylee

bao gạo nặng 1/2 tạ.người ta lấy ra 1/2 số gạo và 7 kg .bây giờ trong bao còn lại… kg?

0 bình luận về “bao gạo nặng 1/2 tạ.người ta lấy ra 1/2 số gạo và 7 kg .bây giờ trong bao còn lại… kg?”

 1. Đáp án:

  18 kg gạo.

  Giải thích các bước giải:

  Đổi $\dfrac{1}{2}$ tạ = 50 kg.

  Người ta lấy ra số gạo là:

          50 × $\dfrac{1}{2}$ + 7 = 32 (kg)

  Trong bao còn lại số ki-lô-gam gạo là:

         50 – 32 = 18 (kg)

                      Đáp số: 18 kg gạo.

  chúc bạn học tốt!

 2. Đáp án:

   đổi 1/2 tạ=50kg

  còn laị số kg là:

  50:2-7=18(kg)

  ĐS: 18 kg

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận