Một xe máy chuyển động đều , lực kéo của động cơ là F=1150N.Trong 1 phút công sản ra công là 690000J.Tính vận tốc chuyển động của xe

Photo of author

By Hadley

Một xe máy chuyển động đều , lực kéo của động cơ là F=1150N.Trong 1 phút công sản ra công là 690000J.Tính vận tốc chuyển động của xe

0 bình luận về “Một xe máy chuyển động đều , lực kéo của động cơ là F=1150N.Trong 1 phút công sản ra công là 690000J.Tính vận tốc chuyển động của xe”

 1. Đáp án:

   10m/s

  Giải thích các bước giải:

  Công suất của động cơ :

  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{690000}}{{60}} = 11500W\]

  Ta có:

  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{F.s}}{t} = F.v \Rightarrow v = \frac{P}{F} = \frac{{11500}}{{1150}} = 10m/s\]

   

Viết một bình luận