Bt 1:phân tử arn có 18% và 34% guanin .mạch gốc của gen điều khiển tổng phân tử arn có 20% timin a. Tính tỉ lệ % của từng loại của của gen tổng h

By Mary

Bt 1:phân tử arn có 18% và 34% guanin .mạch gốc của gen điều khiển tổng phân tử arn có 20% timin
a. Tính tỉ lệ % của từng loại của của gen tổng hợp Arn nói
b. Nếu chiều dài =0.408u thì số lượng từng loaia của gen là bao nhiêu
2.ở cà chua màu quả được quy bởi cặp gen và tính quả đỏ là trội so với quả .giao phấn 2 cây cà chua thu được f1. Cho f1 tự giao phấn với nhau ta thu được ở f2 289 quả đỏ và 96 quả .biện luận và lập sơ đồ lai từ f1-f2?

0 bình luận về “Bt 1:phân tử arn có 18% và 34% guanin .mạch gốc của gen điều khiển tổng phân tử arn có 20% timin a. Tính tỉ lệ % của từng loại của của gen tổng h”

 1. Giải thích các bước giải:

  Bài 1:  

  $rX = 18\%, rG= 34\%$

  $A1= 20\% => rU = 20\%$

  Vậy $rA = 100\% – 18\% – 34\% ‘- 20\%= 28\%$

  $L = 4080$ angtron$=> N = 4080 : 3,4 . 2 = 2400$

  Vậy 

  mARN có : $2400 : 2= 1200$

  $rA+ rU = 48\% = 1200. 0.48 =576$

  $A= T = rA+ rU = 576$

  $G= X = 2400 : 2 – 576= 624$

  Bài 2:

  A- đỏ

  a- vàng

  F2: 3 cao : 1 thấp =>F1 dị hợp: Aa

  $F1xF1$ :     Aa đỏ  x Aa đỏ

  $G$:            1A: 1a    1A:1a

  $F2$:           TLKG: 1AA : 2 Aa :1aa

                     TLKH: 3 đỏ : 1 vàng

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm