Đóng vai Là 1 hướng dẫn Viên du lịch, em hãy viết 1 bài giới thiệu ngắn cho khách du lịch về tình hình trồng dừa, sản xuất và chế biến dừa của tỉnh b

Photo of author

By Valentina

Đóng vai Là 1 hướng dẫn Viên du lịch, em hãy viết 1 bài giới thiệu ngắn cho khách du lịch về tình hình trồng dừa, sản xuất và chế biến dừa của tỉnh bến tre hiện nay.
Leave a Comment