Bùng nổ dân số xảy ra khi nào?Nêu hậu quả và phương hướng giải quyết của bùng nổ dân số Mấy bạn giúp mình với

Photo of author

By Melanie

Bùng nổ dân số xảy ra khi nào?Nêu hậu quả và phương hướng giải quyết của bùng nổ dân số
Mấy bạn giúp mình với

0 bình luận về “Bùng nổ dân số xảy ra khi nào?Nêu hậu quả và phương hướng giải quyết của bùng nổ dân số Mấy bạn giúp mình với”

 1. – Bùng nổ dân số xảy ra khi tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên hàng năm là 2.1%.

  – Nguyên nhân: do các nước thuộc địa giành được độc lập, đời sống được cải thiện và những tiến bộ về y tế làm giảm nhanh tỉ lệ tử, trong khi tỉ lệ sinh vẫn còn cao.

  – Hậu quả: tạo sức ép đối với việc làm, phúc lợi xã hội, môi trường, kìm hãm sự phát triển kinh tế – xã hội…

  – Biện pháp: thực hiện chính sách dân số và phát triển kinh tế xã hội để hạ thấp tỉ lệ gia tăng dân số.

 2. Bùng nổ dân số xảy ra khi tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên hàng năm cao hơn mức 2.1%.

  – Nguyên nhân: các nước thuộc địa giành độc lập, đời sống được cải thiện và các tiến bộ về y tế, khoa học làm giảm nhanh tỉ lệ tử, trong khi tỉ lệ sinh vẫn còn cao.

  – Hậu quả: tạo sức ép đối với việc làm, dịch vụ công cộng, nhà ở, môi trường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế…

  – Biện pháp: thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình,…

Viết một bình luận