C1: Nêu hình thức sinh sản của tảo và cây thông ? C2 :Tác hại của việc hút thuốc lá (nêu 3 ý trở lên )? C4: Đặc điểm thích nghi của cây hạt kín ? CÂU

Photo of author

By Cora

C1: Nêu hình thức sinh sản của tảo và cây thông ?
C2 :Tác hại của việc hút thuốc lá (nêu 3 ý trở lên )?
C4: Đặc điểm thích nghi của cây hạt kín ?
CÂU HỎI PHỤ : AI THÍCH DORAEMON ĐIỂM DANH (????SỢ????)
Leave a Comment