C16 : Năm 1803, Gia Long cử sứ bộ sang Trung Quốc để làm gì ? A. Xin quốc hiệu và cầu an B. Xin quốc hiệu và cầu phong C. Xin cống nạp và cầu phong D.

By Serenity

C16 : Năm 1803, Gia Long cử sứ bộ sang Trung Quốc để làm gì ?
A. Xin quốc hiệu và cầu an
B. Xin quốc hiệu và cầu phong
C. Xin cống nạp và cầu phong
D. Xin giảng hòa
C18. Đến thời Minh Mạng, triều Nguyễn quan hệ với các nước phương Tây như thế nào?
A. Khước từ dần quan hệ đối với các nước phương Tây
B. Đặt quan hệ thân thiện với các nước phương Tây
C. Thực hiện chính sách “mở cửa” để quan hệ với phương Tây
D. Thi hành chính sách tương đối cởi mở đối với các nước phương Tây

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận